Wtorek, 13 kwietnia 2021 r.   Imieniny: Przemysława, Hermenegildy, Marcina
Biuletyn Informacji Publicznej
Polskie Radio PiK » Biuletyn Informacji Publicznej
Spółdzielnia

Zamówienia publiczne

Wykonanie projektu oraz adaptacja konstrukcyjno-mechaniczna samochodu bazowego Zamawiającego

ZO-261-04-2016
Ogłoszenie o zamówieniu: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=63506&rok=2016-03-21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=68878&rok=2016-03-25
Data składania ofert: 31 marca 2016 r. godzina 12:15
Data otwarcia ofert: 31 marca 2016 r. godzina 12:30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=46305&rok=2016-04-26

Dostawa, montaż i uruchomienie konsolety produkcyjnej, łączności bezprzewodowej i przewodowej, systemu zwrotnego, mikrofonów, słuchawek oraz odsłuchów wraz montażem tych urządzeń w wozie transmisyjnym Zamawiającego.

Znak sprawy: ZO-261-03-2016
Ogłoszenie o zamówieniu: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=63358&rok=2016-03-21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=66192&rok=2016-03-23
Data składania ofert: 4 kwietnia 2016 r. godzina 12:00
Data otwarcia ofert: 4 kwietnia 2016 r. godzina 12:10

Usługi całodobowej transmisji sygnału radiowego Radia PiK S.A.

Znak sprawy: ZO-261-02-2016
Ogłoszenie o zamówieniu: http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=23597&rok=2016-03-07
Data składania ofert: 21 marca 2016 r. godzina 12:00
Data otwarcia ofert:
21 marca 2016 r. godzina 12:10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=85750&rok=2016-04-12

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu dostawczego dla Radia PiK S.A.

Znak sprawy: ZO-261-18-2015
Ogłoszenie o zamówieniu: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=332998&rok=2015-12-07
Data składania ofert: 14 grudnia 2015 r. godzina 12:00
Data otwarcia ofert: 14 grudnia 2015 r. godzina 12:10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=23328&rok=2016-02-03

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu wirtualizacji struktury IT Radia PiK S.A. wraz ze sprzętem

Znak sprawy: ZO-261-15-2015
Ogłoszenie o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=166425&rok=2015-11-16
Data składania ofert: 24 listopada 2015 roku, godzina: 12:00
Data otwarcia ofert: 24 listopada 2015 roku, godzina: 12:10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=354750&rok=2015-12-29

Przetarg nieograniczony na budowę systemu wentylacji i klimatyzacji dla budynku Radia PiK S.A. przy ul. Gdańskiej 50 w Bydgoszczy (wpis do rejestru zabytków pod nr A/332/1)

Znak sprawy: ZO-261-13-2015
Ogłoszenie o zamówieniu:http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=292650&rok=2015-10-30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=188973&rok=2015-12-23

Data składania ofert: 13 listopada 2015 r. godzina 12:00
Data otwarcia ofert: 13 listopada 2015 r. godzina 12:10

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu wirtualizacji struktury IT Radia PiK S.A. wraz ze sprzętem

Znak sprawy: ZO-261-12-2015
Ogłoszenie o zamówieniu: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=239560&rok=2015-09-14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=250142&rok=2015-09-23
Data składania ofert: 16 października 2015 r. , 26 października 2015 r. 4 listopada 2015 r., godzina 14:00
Data otwarcia ofert: 16 października 2015 r.
26 października 2015 r. 4 listopada 2015 r., godzina 14:10
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=268688&rok=2015-10-09
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=155569&rok=2015-10-23

Przetarg nieograniczony na budowę systemu wentylacji i klimatyzacji dla budynku Radia PiK S.A. przy ul. Gdańskiej 50 w Bydgoszczy (wpis do rejestru zabytków pod nr A/332/1)

Znak sprawy: ZO-261-11-2015
Ogłoszenie o zamówieniu
: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=234668&rok=2015-09-09

Data składania ofert: 25 września 2015 r. godzina 14:00
Data otwarcia ofert: 25 września 2015 r. godzina 14:10

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy zamawiający widzi możliwość wydłużenia terminu składania ofert ?

Odp. Wydłużenie terminu składania ofert może nastąpić w przypadkach przewidzianych w ustawie

2. Czy ewentualna zamiana urządzeń projektowanych na urządzenia równoważne musi być poparta kartami katalogowymi z wyszczególnieniem parametrów już na etapie składania ofert czy po podpisaniu ewentualnej umowy z oferentem ? Czy aby zamienić urządzenia / systemy oferent musi uzyskać zgodę projektanta na etapie składania ofert czy na etapie realizacji ?

Odp. Zmiana urządzeń na równoważne musi być podparta kartami katalogowymi stanowiącymi załącznik do oferty. Oferent na własne ryzyko wybiera urządzenia stanowiące jego zdaniem zamiennik równoważny, natomiast Zamawiający dokonuje oceny oferty pod względem zgodność parametrów na etapie wyboru oferty.

12345